Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1495
Název záměru: Pokračování těžby v DP Tasovice II
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoTasoviceTasovice nad Dyjí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2019 15:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO oznamovatele: 26177005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2019
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: JHM1495_oznameni.zip (71711 kB) - 25.10.2019 09:11:04
Informace o oznámení: JHM1495_infOznam.docx (43 kB) - 29.10.2019 09:44:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1495_zjistovaci.docx (108 kB) - 09.12.2019 15:38:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: