Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1500
Název záměru: Modernizace stávající obalovny na k. ú. Hrušky (okres Břeclav)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/41;II/56
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2020 13:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hrušecká obalovna, s.r.o., Nádraží č. ev. 130, 691 56 Hrušky
IČO oznamovatele: 25329685
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 09.01.2020
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1500_oznameni.zip (211083 kB) - 10.12.2019 10:16:49
Informace o oznámení: JHM1500_infOznam.pdf (150 kB) - 10.12.2019 10:16:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2020
Datum nabytí právní moci: 27.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1500_zjistovaci.zip (1448 kB) - 27.01.2020 13:10:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: