Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1504
Název záměru: SO 102 - Parkovací dům Purkyňova
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1504_duvodyUkonceni.pdf (135 kB) - 10.07.2020 13:05:52
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoKrálovo Pole
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO oznamovatele: 60733098
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2020 13:05
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2020
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1504_oznameni.zip (14497 kB) - 08.01.2020 10:58:17
Informace o oznámení: JHM1504_infOznam.pdf (134 kB) - 03.01.2020 09:48:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1504_zjistovaci.pdf (284 kB) - 24.02.2020 13:10:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1504_infZjistovaci.pdf (476 kB) - 24.06.2020 13:09:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: