Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1543
Název záměru: Prodloužení tramvajové trati Bystrc – Kamechy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/46
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoBystrc
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoŽebětín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.11.2020 13:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Brno
IČO oznamovatele: 44992785
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2020
Zpracovatel oznámení: Blahník Petr, RNDr.
Text oznámení záměru: JHM1543_oznameni.pdf (27565 kB) - 06.10.2020 11:53:09
Informace o oznámení: JHM1543_infOznam.pdf (151 kB) - 06.10.2020 11:53:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1543_zjistovaci.zip (2470 kB) - 25.11.2020 13:02:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoDrážní úřad - pracoviště Brno
JihomoravskýBrno-městoÚřad městské části Brno-Bystrc
JihomoravskýBrno-městoÚřad městské části Brno-Žebětín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: