Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Blahník Petr RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2022/710/4980
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
MZP/2018/710/481
Platnost do: 05.03.2028
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ecological consulting, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Legionářská 1085/8
Zaměstnavatel - mesto: Olomouc
Zaměstnavatel - PSČ: 779 00
Zaměstnavatel - telefon: 605 107 525, 585 203 166
Bydliště - ulice: Spořilovská 137
Bydliště - město: Hradec Králové
Bydliště - PSČ: 503 41
Bydliště - telefon: 603 107 883
Email: petr.blahnik@ecological.cz, blahnik@seznam.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano