Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1244
Název záměru: Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Středočeský krajKolínLibeniceLibenice
Středočeský krajKolínStarý KolínStarý Kolín
Středočeský krajKutná HoraHlízovHlízov
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraMalín
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraSedlec u Kutné Hory
Středočeský krajKutná HoraNové DvoryNové Dvory u Kutné Hory
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2021 09:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železnic, s.o.
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 10.05.2021
Zpracovatel oznámení: Blahník Petr, RNDr.
Text oznámení záměru: OV1244_oznameni.pdf (19398 kB) - 30.03.2021 12:38:08
Informace o oznámení: OV1244_infOznam.pdf (180 kB) - 01.04.2021 11:44:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 30.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OV1244_zjistovaci.pdf (269 kB) - 31.08.2021 09:01:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1244_infZjistovaci.zip (4358 kB) - 31.08.2021 09:01:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: