Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1137
Název záměru: Tramvajová trať Malovanka – Strahov
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/46
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBřevnov
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHradčany
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSmíchov
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStřešovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2021 11:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČ oznamovatele: 00005886
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2021
Zpracovatel oznámení: Blahník Petr RNDr.
Text oznámení záměru: PHA1137_oznameni.zip (56182 kB) - 25.10.2021 15:32:30
Informace o oznámení: PHA1137_infOznam.zip (431 kB) - 25.10.2021 15:32:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2021
Datum nabytí právní moci: 18.01.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1137_zjistovaci.zip (3241 kB) - 16.12.2021 11:33:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaMagistrát hlavního města Prahy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: