Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1545
Název záměru: Rozvodné řady pro závlahu borůvek, k. ú. Hovorany
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/94
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínHovoranyHovorany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2020 07:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Farmarket s.r.o.
IČO oznamovatele: 29233496
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 13.11.2020
Zpracovatel oznámení: Vašíček Ladislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1545_oznameni.pdf (4557 kB) - 14.10.2020 12:55:12
Informace o oznámení: JHM1545_infOznam.pdf (180 kB) - 14.10.2020 12:55:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1545_zjistovaci.pdf (277 kB) - 01.12.2020 07:16:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: