Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1557
Název záměru: Pískovna Mistřín - 6. etapa, k.ú. Mistřín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínSvatobořice-MistřínMistřín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2021 12:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pískovna Mistřín s.r.o., Masarykovo nám. 63/43, 697 01 Kyjov
IČ oznamovatele: 03660346
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 31.12.2020
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: JHM1557_oznameni.zip (24039 kB) - 01.12.2020 10:22:08
Informace o oznámení: JHM1557_infOznam.docx (46 kB) - 01.12.2020 10:22:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1557_zjistovaci.docx (85 kB) - 22.01.2021 12:08:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: