Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM429
Název záměru: VĚTRNÝ PARK CHVALOVICE
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoChvaloviceChvalovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2007 09:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VIVENTY ČESKÁ, s.r.o., nám. Svobody 9, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 26918013
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM429_oznameni.pdf (33481 kB) - 20.04.2007 12:38:05
Informace o oznámení: JHM429_infOznam.doc (53 kB) - 20.04.2007 12:38:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM429_zjistovaci.doc (80 kB) - 28.05.2007 16:18:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Götthans Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM429_posudek.doc (954 kB) - 21.08.2007 11:29:19
Informace o posudku: JHM429_infPosudek.doc (54 kB) - 21.08.2007 11:29:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM429_inf1VP.doc (47 kB) - 29.08.2007 12:20:15
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM429_zapis1VP.doc (82 kB) - 21.09.2007 12:27:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM429_zaveryStan.doc (148 kB) - 01.11.2007 09:59:08
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýZnojmoMěstský úřad Znojmo
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: