Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM524
Název záměru: Rekonstrukce koleje č.2 v km 30,650 - 38,616 trati Brno hl.n. - Havl. Brod
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovDolní LoučkyDolní Loučky
Jihomoravský krajBrno-venkovPředklášteříPředklášteří
Jihomoravský krajBrno-venkovTišnovTišnov
Jihomoravský krajBrno-venkovÚjezd u TišnovaÚjezd u Tišnova
Jihomoravský krajBrno-venkovŘikonínŘikonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2007 10:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční a dopravní cesty, s.o., Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM524_oznameni.pdf (669 kB) - 30.08.2007 14:59:01
Informace o oznámení: JHM524_infOznam.doc (51 kB) - 30.08.2007 14:59:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM524_zjistovaci.doc (60 kB) - 01.10.2007 09:00:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-venkovMěstský úřad Tišnov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: