Podlimitní záměry
Kód záměru: JHM625P
Název záměru: Travel free shop Mikulov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2019 10:43
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/110
Umístění:
Oznamovatel: UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., Václavské nám. 815/53, 110 00 Praha
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: JHM625P_textSdeleni.pdf (131 kB) - 08.04.2019 10:43:34