Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM748
Název záměru: Rozšíření areálu ŽV GRANERO Vlasatice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovVlasaticeVlasatice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2009 10:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GRANERO Vlasatice, s.r.o., Vlasatice1, 691 30 Vlasatice
IČ oznamovatele: 45478295
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šafařík Václav Ing.
Text oznámení záměru: JHM748_oznameni.pdf (1147 kB) - 13.07.2009 14:31:21
Informace o oznámení: JHM748_infOznam.doc (48 kB) - 13.07.2009 14:31:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šafařík Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM748_dokumentace.pdf (1147 kB) - 16.09.2009 15:34:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM748_infDokumentace.doc (48 kB) - 16.09.2009 15:34:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM748_posudek.pdf (4421 kB) - 21.10.2009 15:11:33
Informace o posudku: JHM748_infPosudek.doc (55 kB) - 21.10.2009 15:11:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM748_zaveryStan.doc (126 kB) - 18.12.2009 10:12:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: