Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Šafařík Václav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
9653/ENV/06, 80152/ENV/10, 16827/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
13295/1454/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: U Vodojemu 1275/34
Zaměstnavatel - mesto: Hustopeče u Brna
Zaměstnavatel - PSČ: 693 01
Zaměstnavatel - telefon: 519 323 861, 603 544 915
Bydliště - ulice: U Vodojemu 1275/34
Bydliště - město: Hustopeče u Brna
Bydliště - PSČ: 693 01
Bydliště - telefon: 519 323 861, 603 544 915
Email: renvodin@renvodin.cz
Poznámka: zemědělství a lesní hospodářství, vodní hospodářství, klasická energetika, potravinářský průmysl, odpadové hospodářství, dřevařský a papírenský průmysl
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: