Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS828
Název záměru: Farma skotu Bezděkov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodBezděkovBezděkov u Libice nad Doubravou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2016 16:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miloslav Čermák, Bezděkov 10, 583 01 Chotěboř
IČ oznamovatele: 48197734
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.04.2016
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS828_oznameni.pdf (3287 kB) - 31.03.2016 08:55:37
Informace o oznámení: VYS828_infOznam.pdf (334 kB) - 05.04.2016 08:07:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS828_zjistovaci.zip (3490 kB) - 06.05.2016 11:44:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2016
Text dokumentace: VYS828_dokumentace.pdf (8233 kB) - 18.07.2016 09:19:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS828_infDokumentace.pdf (201 kB) - 18.07.2016 09:19:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Šafařík Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2016
Text posudku: VYS828_posudek.pdf (983 kB) - 05.10.2016 10:20:22
Informace o posudku: VYS828_infPosudek.pdf (188 kB) - 05.10.2016 10:21:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS828_zaveryStan.pdf (288 kB) - 30.11.2016 16:42:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: