Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM970
Název záměru: Haly na chov prasat, středisko Hostěradice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoHostěradiceHostěradice na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2012 10:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zea, a.s.
IČ oznamovatele: 49967941
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šafařík Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM970_dokumentace.pdf (7731 kB) - 30.01.2012 10:19:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM970_infDokumentace.doc (61 kB) - 30.01.2012 10:19:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 13.06.2012
Text posudku: JHM970_posudek.pdf (1323 kB) - 10.05.2012 14:14:23
Informace o posudku: JHM970_infPosudek.doc (60 kB) - 10.05.2012 14:14:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM970_zaveryStan.pdf (473 kB) - 29.08.2012 09:52:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: