Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1419
Název záměru: Změny v chovu drůbeže na středisku Kučerov
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovKučerovKučerov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2022 08:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
IČ oznamovatele: 63481821
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šafařík Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.12.2017
Text dokumentace: JHM1419_dokumentace.pdf (13424 kB) - 13.11.2017 09:59:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1419_infDokumentace.pdf (165 kB) - 16.11.2017 13:19:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM1419_posudek.zip (1394 kB) - 27.03.2018 09:49:49
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1419_inf1VP.doc (55 kB) - 12.01.2018 08:20:02
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1419_zapis1VP.doc (4524 kB) - 27.03.2018 09:50:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1419_zaveryStan.pdf (337 kB) - 27.03.2018 09:51:33
Prodloužení stanoviska: JHM1419_prodlouzeniStan.pdf (240 kB) - 03.01.2022 08:22:55
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: