Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM773
Název záměru: Bioplynová stanice Kostice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavKosticeKostice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.09.2009 14:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bioenergetika, a.s., Brněnská 3983, 695 01 Hodonín
IČO oznamovatele: 26964694
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Text oznámení záměru: JHM773_oznameni.pdf (7272 kB) - 07.09.2009 13:41:31
Informace o oznámení: JHM773_infOznam.doc (59 kB) - 07.09.2009 13:41:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: