Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM804
Název záměru: Pískovna Dubňany
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínDubňanyDubňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2011 14:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Luděk Měchura, Za Humny 3254, Boršov, 697 01 Kyjov
IČ oznamovatele: 61744271
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: JHM804_oznameni.pdf (11246 kB) - 22.01.2010 16:20:04
Informace o oznámení: JHM804_infOznam.doc (48 kB) - 22.01.2010 16:20:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM804_zjistovaci.pdf (112 kB) - 03.03.2010 15:23:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM804_dokumentace.pdf (12502 kB) - 12.11.2010 12:21:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM804_infDokumentace.pdf (103 kB) - 12.11.2010 12:21:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM804_posudek.pdf (860 kB) - 17.02.2011 14:11:01
Informace o posudku: JHM804_infPosudek.doc (55 kB) - 17.02.2011 14:11:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM804_zaveryStan.doc (121 kB) - 27.04.2011 13:31:39
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: