Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK323
Název záměru: Obalovna živičných směsí Mokrá
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: KVK323_duvodyUkonceni.doc (57 kB) - 06.12.2017 14:36:27
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryČichalovMokrá u Chyší
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2017 14:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BOHEMIA ASFALT, s.r.o., Soběslav, Na Švadlačkách 478
IČ oznamovatele: 25186183
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: KVK323_oznameni.pdf (7932 kB) - 07.01.2008 14:09:16
Informace o oznámení: KVK323_infOznam.doc (49 kB) - 09.01.2008 08:41:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: KVK323_zjistovaci.doc (48 kB) - 12.02.2008 09:58:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: