Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK450
Název záměru: Výrobní závod Ostrov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryOstrovOstrov nad Ohří
Karlovarský krajKarlovy VaryOstrovOstrov nad Ohří
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.04.2012 14:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PlanConsulting Group, s.r.o., Jankovcova 1587/8a, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 28946219
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK450_oznameni.zip (24656 kB) - 06.03.2012 13:30:03
Informace o oznámení: KVK450_infOznam.doc (51 kB) - 06.03.2012 13:28:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: KVK450_zjistovaci.zip (3368 kB) - 05.04.2012 13:35:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: