Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK488
Název záměru: Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec - Areál Jáchymovská, Rozšíření stávající sjezdové tratě
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryJáchymovJáchymov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2015 15:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o., Belgická 681, 120 00 Praha - Vinohrady
IČ oznamovatele: 43227317
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.03.2015
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK488_oznameni.zip (11333 kB) - 24.02.2015 12:21:52
Informace o oznámení: KVK488_infOznam.doc (50 kB) - 26.02.2015 13:35:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: KVK488_zjistovaci.zip (2667 kB) - 31.03.2015 15:33:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK488_infZjistovaci.doc (49 kB) - 31.03.2015 15:33:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: