Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK502
Název záměru: Průmyslový park ACCOLADE Cheb SO 07
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;II/4.3;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebDolní Dvory
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.05.2016 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade s. r. o., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.05.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: KVK502_oznameni.zip (6853 kB) - 20.04.2016 15:08:35
Informace o oznámení: KVK502_infOznam.doc (53 kB) - 20.04.2016 15:08:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2016
Datum nabytí právní moci: 02.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: KVK502_zjistovaci.zip (1404 kB) - 31.05.2016 14:01:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: