Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK513
Název záměru: Průmyslový park Ostrov nad Ohří
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryOstrovDolní Žďár u Ostrova
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2017 07:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
IČ oznamovatele: 28190882
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: KVK513_oznameni.zip (16983 kB) - 22.12.2016 07:52:12
Informace o oznámení: KVK513_infOznam.pdf (59 kB) - 22.12.2016 07:52:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2017
Datum nabytí právní moci: 28.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: KVK513_zjistovaci.zip (1379 kB) - 26.01.2017 07:50:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: