Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK535
Název záměru: Průmyslový park Accolade Cheb SO08
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebHradiště u Chebu
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2018 08:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade CZ XVI, s.r.o.
IČ oznamovatele: 04677579
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: KVK535_oznameni.zip (20142 kB) - 10.07.2018 11:07:38
Informace o oznámení: KVK535_infOznam.doc (61 kB) - 10.07.2018 13:52:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: KVK535_zjistovaci.zip (536 kB) - 14.08.2018 08:37:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK535_infZjistovaci.pdf (117 kB) - 14.08.2018 08:37:14
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýChebMěstský úřad Cheb
KarlovarskýKarlovy VaryKrajský úřad Karlovarského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: