Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK539
Název záměru: BMW Groupe future mobility development center
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/111
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovDolní NivyDolní Nivy
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2019 14:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BMW AG Műnchen
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2019
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: KVK539_oznameni.zip (69965 kB) - 11.12.2018 14:10:56
Informace o oznámení: KVK539_infOznam.pdf (254 kB) - 19.12.2018 16:23:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: KVK539_zjistovaci.zip (2625 kB) - 28.01.2019 14:18:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK539_infZjistovaci.doc (50 kB) - 28.01.2019 13:03:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýKarlovy VaryKrajský úřad Karlovarského kraje
KarlovarskýSokolovMěstský úřad Sokolov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: