Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK542
Název záměru: Příprava území pro budoucí zástavbu RD a BD, kasárna Zlatý vrch, Cheb
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: KVK542_duvodyUkonceni.pdf (256 kB) - 15.05.2019 13:09:26
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebCheb
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2019 13:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČ oznamovatele: 00253979
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.05.2019
Zpracovatel oznámení: Henyšová Hana Ing.
Text oznámení záměru: KVK542_oznameni.zip (22046 kB) - 09.04.2019 14:54:28
Informace o oznámení: KVK542_infOznam.doc (60 kB) - 10.04.2019 09:46:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: