Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK544
Název záměru: Nákupní středisko Jáchymovská, Karlovy Vary
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryKarlovy VaryBohatice
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2019 07:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OC Jáchymovská, s. r. o.
IČO oznamovatele: 07133260
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2019
Zpracovatel oznámení: Vejr Martin Ing.
Text oznámení záměru: KVK544_oznameni.zip (29205 kB) - 17.07.2019 12:48:45
Informace o oznámení: KVK544_infOznam.pdf (146 kB) - 19.07.2019 07:21:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: KVK544_zjistovaci.zip (1741 kB) - 04.09.2019 07:56:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK544_infZjistovaci.doc (50 kB) - 04.09.2019 07:56:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: