Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vejr Martin Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
96939/ENV/12, MZP/2017/710/391, MZP/2022/710/2474
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
38479/ENV/08
Platnost do: 01.11.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Křešínská 412
Bydliště - město: Jince
Bydliště - PSČ: 262 23
Bydliště - telefon: 318 692 580, 607 863 335
Email: vejrmartin@gmail.com
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: