Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1150
Název záměru: EKOCITY ZLIČÍN, k.ú. Zličín
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: PHA1150_duvodyUkonceni.pdf (269 kB) - 05.05.2022 14:30:39
Zařazení: II/108;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZličín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: EKOSPOL a.s.
IČO oznamovatele: 63999854
Datum a čas posledních úprav: 05.05.2022 14:30
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 13.04.2022
Zpracovatel oznámení: Vejr Martin Ing.
Text oznámení záměru: PHA1150_oznameni.zip (111226 kB) - 14.03.2022 10:37:32
Informace o oznámení: PHA1150_infOznam.zip (429 kB) - 14.03.2022 10:37:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: