Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1712
Název záměru: Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBrod nad TichouBrod nad Tichou
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2015 11:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká drůběž s.r.o., Velký Malahov 39, 346 01 Horšovský Týn
IČ oznamovatele: 25212044
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2014
Zpracovatel oznámení: Vejr Martin Ing.
Text oznámení záměru: PLK1712_oznameni.zip (8128 kB) - 26.09.2014 10:53:03
Informace o oznámení: PLK1712_infOznam.pdf (191 kB) - 26.09.2014 10:53:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1712_zjistovaci.zip (1448 kB) - 03.11.2014 14:26:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1712_infZjistovaci.pdf (187 kB) - 03.11.2014 14:26:01
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2015
Text posudku: PLK1712_posudek.zip (8490 kB) - 24.02.2015 10:20:56
Informace o posudku: PLK1712_infPosudek.pdf (335 kB) - 24.02.2015 10:26:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1712_zaveryStan.pdf (323 kB) - 13.05.2015 11:01:26
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Planá
PlzeňskýTachovMěstský úřad Tachov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: