Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2130
Název záměru: Komerční a skladový areál Postřižín - sever
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC2130_duvodyUkonceni.pdf (321 kB) - 15.06.2020 14:27:50
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkPostřižínPostřižín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.06.2020 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEVEPRO, s.r.o., Lodecká 1206, 110 00 Praha 1 a REGAITOMER, SE, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 (IČ: 242 02 959)
IČ oznamovatele: 26759365
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2018
Zpracovatel oznámení: Vejr Martin Ing.
Text oznámení záměru: STC2130_oznameni.zip (32863 kB) - 08.01.2018 09:30:03
Informace o oznámení: STC2130_infOznam.pdf (258 kB) - 08.01.2018 09:30:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2130_zjistovaci.zip (4582 kB) - 23.02.2018 09:17:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2130_infZjistovaci.pdf (232 kB) - 23.02.2018 09:17:44
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vejr Martin Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.09.2019
Text dokumentace: STC2130_dokumentace.pdf (3108 kB) - 18.02.2019 08:13:08
Text přepracované/doplněné dokumentace: STC2130_prepracovana.zip (29582 kB) - 15.08.2019 09:24:03
Přílohy k dokumentaci: HS, RS, VZ, doprava, půda, vody, vyjádření
STC2130_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (60878 kB) - 18.02.2019 08:13:08
Informace o dokumentaci: STC2130_infDokumentace.zip (500 kB) - 15.08.2019 09:24:03
Vrácení dokumentace: STC2130_vraceni.pdf (255 kB) - 03.05.2019 08:19:34
STC2130_vraceni.zip (568 kB) - 27.09.2019 11:12:25
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: