Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1897
Název záměru: Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou – navýšení projektované kapacity chovu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBrod nad TichouBrod nad Tichou
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2019 14:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vejr Martin Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 19.04.2019
Text dokumentace: PLK1897_dokumentace.zip (35403 kB) - 20.03.2019 08:37:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1897_infDokumentace.pdf (509 kB) - 20.03.2019 08:37:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1897_posudek.pdf (5528 kB) - 15.07.2019 14:31:39
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1897_zaveryStan.pdf (518 kB) - 15.07.2019 14:33:45
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýTachovMěstský úřad Tachov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: