Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2068
Název záměru: Obalovna Chvatěruby
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkChvatěrubyChvatěruby
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2019 10:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VAH Construction s.r.o., U Roháčových kasáren 1555/10, 100 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 05515220
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2017
Zpracovatel oznámení: Vejr Martin Ing.
Text oznámení záměru: STC2068_oznameni.zip (24838 kB) - 22.03.2017 13:47:42
Informace o oznámení: STC2068_infOznam.doc (81 kB) - 22.03.2017 13:47:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: STC2068_zjistovaci.zip (4771 kB) - 16.05.2017 11:08:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2068_infZjistovaci.doc (58 kB) - 16.05.2017 11:08:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vejr Martin Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2018
Text dokumentace: STC2068_dokumentace.pdf (2950 kB) - 02.01.2018 14:56:42
Text přepracované/doplněné dokumentace: STC2068_prepracovana.pdf (4183 kB) - 02.11.2018 10:46:30
Přílohy k dokumentaci: Přílohy dokumentace
STC2068_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (31987 kB) - 02.01.2018 14:58:19
Přílohy přepracované dokumentace
STC2068_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (115395 kB) - 02.11.2018 10:46:30
Informace o dokumentaci: STC2068_infDokumentace.zip (1062 kB) - 05.11.2018 10:29:48
Vrácení dokumentace: STC2068_vraceni.zip (785 kB) - 02.03.2018 12:56:49
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2068_posudek.zip (3442 kB) - 06.05.2019 10:53:26
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2068_inf1VP.zip (271 kB) - 18.12.2018 13:11:55
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2068_zapis1VP.pdf (783 kB) - 06.05.2019 10:59:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2068_zaveryStan.zip (27248 kB) - 06.05.2019 10:54:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: