Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1981
Název záměru: Výrobní areál Dvorec Nepomuk - Pilnice - KLAUS Timber a.s.
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihNepomukDvorec
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2022 08:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KLAUS Wood a.s., Průmyslová 348, 335 03 Nepomuk
IČ oznamovatele: 11975474
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 20.01.2022
Zpracovatel oznámení: Vejr Martin Ing.
Text oznámení záměru: PLK1981_oznameni.zip (10497 kB) - 21.12.2021 08:12:10
Informace o oznámení: PLK1981_infOznam.zip (409 kB) - 21.12.2021 08:12:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1981_zjistovaci.zip (1051 kB) - 04.02.2022 08:55:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1981_infZjistovaci.pdf (455 kB) - 04.02.2022 08:55:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Nepomuk
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vejr Martin Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 14.04.2022
Text dokumentace: PLK1981_dokumentace.zip (16038 kB) - 15.03.2022 08:56:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1981_infDokumentace.zip (406 kB) - 15.03.2022 08:56:22
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2022
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1981_zaveryStan.pdf (195 kB) - 01.07.2022 08:16:24
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Nepomuk
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: