Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK546
Název záměru: Obchodní centrum Horní Lomany, Františkovy Lázně parc. č. 137/2, 220/2, k. ú. Horní Lomany
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebFrantiškovy LázněHorní Lomany
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2019 10:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO 21, s. r. o.
IČO oznamovatele: 28877918
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 15.09.2019
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Text oznámení záměru: KVK546_oznameni.zip (17633 kB) - 15.08.2019 14:36:15
Informace o oznámení: KVK546_infOznam.pdf (137 kB) - 16.08.2019 08:55:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2019
Závěry zjišťovacího řízení: KVK546_zjistovaci.zip (1093 kB) - 26.09.2019 10:20:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK546_infZjistovaci.pdf (109 kB) - 26.09.2019 10:20:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: