Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK568
Název záměru: Slunečné Hory - zástavba lokality na pozemcích p. č. 541/2 a 557, k. ú. Hory u Jenišova
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/108
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznamovatel: Slunečné Hory, s.r.o.
IČO oznamovatele: 11832878
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2022 12:45
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2022
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK568_oznameni.pdf (28024 kB) - 30.08.2022 14:23:09
Informace o oznámení: KVK568_infOznam.pdf (146 kB) - 30.08.2022 14:23:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2022
Závěry zjišťovacího řízení: KVK568_zjistovaci.pdf (225 kB) - 12.10.2022 12:45:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK568_infZjistovaci.zip (664 kB) - 12.10.2022 12:45:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: