Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK224
Název záměru: Demontáž vozidel s ukončenou životností, Ralsko - Kuřívody
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: LBK224_duvodyUkonceni.rtf (160 kB) - 02.07.2007 15:53:03
Zařazení: II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaRalskoKuřívody
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2007 16:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FB automobil s.r.o.
IČO oznamovatele: 25425935
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK224_oznameni.doc (560 kB) - 21.03.2007 16:44:34
Informace o oznámení: LBK224_infOznam.rtf (27 kB) - 21.03.2007 16:44:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK224_zjistovaci.rtf (593 kB) - 16.05.2007 09:39:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: