Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK340
Název záměru: Areál ekologického chovu skotu - k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyRokytnice nad JizerouHorní Rokytnice nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2010 15:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemex spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 15044505
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vargová Jiřina RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK340_dokumentace.zip (35999 kB) - 28.11.2008 13:20:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK340_infDokumentace.rtf (308 kB) - 28.11.2008 13:10:26
Vrácení dokumentace: LBK340_vraceni.doc (82 kB) - 23.01.2009 12:12:53
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK340_posudek.pdf (4261 kB) - 02.04.2010 08:54:19
Informace o posudku: LBK340_infPosudek.rtf (313 kB) - 02.04.2010 08:54:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK340_inf1VP.rtf (313 kB) - 02.04.2010 08:55:54
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK340_zapis1VP.doc (66 kB) - 27.05.2010 09:20:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: LBK340_zaveryStan.pdf (777 kB) - 09.06.2010 14:44:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: