Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK355
Název záměru: Prodejna OBI, Liberec - Staré Pavlovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecStaré Pavlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2009 16:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SALLEROVA VÝSTAVBA s.r.o., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice
IČO oznamovatele: 16188926
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK355_oznameni.doc (532 kB) - 10.04.2009 09:26:51
Informace o oznámení: LBK355_infOznam.rtf (924 kB) - 10.04.2009 09:26:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: LBK355_zjistovaci.rtf (1046 kB) - 11.05.2009 15:12:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: