Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK380
Název záměru: Sklad kyselin OLEO CHEMICAL a. s., Liberec
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecRochlice u Liberce
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2009 12:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OLEO CHEMICAL a.s. Praha
IČO oznamovatele: 27167909
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK380_oznameni.pdf (317 kB) - 10.09.2009 07:34:33
Informace o oznámení: LBK380_infOznam.rtf (310 kB) - 10.09.2009 07:34:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: LBK380_zjistovaci.pdf (163 kB) - 05.10.2009 12:10:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK380_infZjistovaci.rtf (334 kB) - 05.10.2009 12:10:38
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: