Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK406
Název záměru: Lanová dráha PIZÁR Paseky nad Jizerou
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyPaseky nad JizerouPaseky nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2010 11:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PIZÁR, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou 291, 512 47
IČ oznamovatele: 49287036
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: LBK406_oznameni.pdf (3088 kB) - 02.04.2010 08:14:50
Informace o oznámení: LBK406_infOznam.pdf (113 kB) - 02.04.2010 08:14:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2010
Závěry zjišťovacího řízení: LBK406_zjistovaci.pdf (338 kB) - 03.05.2010 10:27:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: