Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK478
Název záměru: Přístavba závodu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Průmyslová zóna Liberec - Jih
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/2.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecDoubí u Liberce
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2012 07:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.
IČO oznamovatele: 25400231
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2012
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK478_oznameni.zip (47540 kB) - 03.05.2012 08:33:42
Informace o oznámení: LBK478_infOznam.docx (54 kB) - 03.05.2012 08:33:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2012
Závěry zjišťovacího řízení: LBK478_zjistovaci.pdf (3680 kB) - 29.05.2012 06:22:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: