Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK485
Název záměru: Krematorium pro zvířata ze zájmového chovu
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaSosnováSosnová u České Lípy
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.05.2012 08:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Noamy s.r.o.
IČ oznamovatele: 28738063
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2012
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: LBK485_oznameni.zip (3791 kB) - 23.04.2012 11:07:03
Informace o oznámení: LBK485_infOznam.docx (54 kB) - 23.04.2012 11:07:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2012
Závěry zjišťovacího řízení: LBK485_zjistovaci.pdf (155 kB) - 22.05.2012 07:31:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: