Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK512
Název záměru: Obnova MVE Víchová nad Jizerou - na ř. km 2,5 Jizerky v k.ú. Hrabačov a Víchová nad Jizerou
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyJilemniceHrabačov
Liberecký krajSemilyVíchová nad JizerouVíchová nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2013 11:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NVE Czech s.r.o., Nová Paka
IČ oznamovatele: 28788605
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.03.2013
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Zahrádka Jiří RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: LBK512_oznameni.pdf (1227 kB) - 12.02.2013 11:53:02
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: LBK512_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2740 kB) - 12.02.2013 11:53:02
Informace o oznámení: LBK512_infOznam.pdf (113 kB) - 12.02.2013 11:53:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: LBK512_zjistovaci.pdf (216 kB) - 05.04.2013 13:57:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK512_infZjistovaci.pdf (78 kB) - 08.04.2013 11:00:41
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýSemilyMěstský úřad Jilemnice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: