Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK521
Název záměru: Inteva a.s., rozšíření parkoviště pro zaměstnance, Liberec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecDolní Hanychov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2013 12:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Inteva Products Czech Republic a.s.
IČO oznamovatele: 48266175
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 21.06.2013
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK521_oznameni.pdf (699 kB) - 31.05.2013 10:14:09
Informace o oznámení: LBK521_infOznam.pdf (118 kB) - 31.05.2013 10:14:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: LBK521_zjistovaci.pdf (323 kB) - 01.07.2013 12:10:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK521_infZjistovaci.pdf (70 kB) - 01.07.2013 12:10:16
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýLiberecMagistrát města Liberce
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: