Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK545
Název záměru: Zařízení ke sběru / výkupu a využití autovraků - provozovna Nový Bor
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaNový BorArnultovice u Nového Boru
Poznámka: B. Egermanna 322, Nový Bor - bývalý areál ZPA
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Oznamovatel: RECYKLACE s.r.o., Benešovská 432/3, 405 02 Děčín II – Nové Město
IČO oznamovatele: 28713885
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2014 12:57
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: LBK545_oznameni.pdf (2024 kB) - 06.12.2013 10:28:19
Informace o oznámení: LBK545_infOznam.pdf (378 kB) - 06.12.2013 10:28:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: LBK545_zjistovaci.pdf (191 kB) - 07.01.2014 12:57:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK545_infZjistovaci.doc (64 kB) - 07.01.2014 12:57:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: