Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK579
Název záměru: Navýšení výrobní kapacity galvanického pokovování plastů - hala W6, Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. - Průmyslová zóna Liberec - Jih
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilySemilySemily
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2014 13:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.
IČO oznamovatele: 25400231
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2014
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK579_oznameni.zip (5193 kB) - 06.11.2014 09:59:15
Informace o oznámení: LBK579_infOznam.pdf (124 kB) - 06.11.2014 09:59:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: LBK579_zjistovaci.pdf (169 kB) - 09.12.2014 13:15:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: