Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK604
Název záměru: SFS Intec, Turnov - Vesecko- výrobní hala č. 3
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.1;II/10.4;II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2015 13:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SFS intec s.r.o., Vesecko 500, Turnov
IČO oznamovatele: 64827593
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.10.2015
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK604_oznameni.zip (7011 kB) - 24.09.2015 13:55:56
Informace o oznámení: LBK604_infOznam.pdf (120 kB) - 24.09.2015 13:55:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2015
Datum nabytí právní moci: 09.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: LBK604_zjistovaci.pdf (223 kB) - 06.11.2015 13:41:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: