Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK623
Název záměru: VGP Park Liberec, hala L1 na p.p.č. 1341/8 a 1341/9 k.ú. Růžodol I
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/3.1;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecRůžodol I
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.08.2016 14:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP Park Český Újezd, Jeníšovice u Jablonce nad Nisou
IČO oznamovatele: 28215737
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 28.07.2016
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK623_oznameni.ZIP (5492 kB) - 07.07.2016 10:16:12
Informace o oznámení: LBK623_infOznam.pdf (123 kB) - 07.07.2016 10:16:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2016
Datum nabytí právní moci: 22.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: LBK623_zjistovaci.pdf (243 kB) - 19.08.2016 14:28:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: